دانشكده علوم پايه
يكشنبه 27 اسفند 1396   22:58:46
 
صفحه اصلي ارتباط باما
لینک های مرتبط
دکتر حبیب الله رزمی
سه‌شنبه 15 ارديبهشت 1388 فيزيك كوانتومي و امكان "شعورمندي" ذرات فيزيكي
حبيب الله رزمي، احمد بيگدلي، عسكر ديرباز
مجله فلسفه علم پژوهشگاه علوم انساني، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان
1392، 37-46.

- بررسي تناهي يا عدم تناهي عالم طبيعت از منظر فلسفه و كيهان شناسي جديد
حبيب الله دانش شهركي، حبيب الله رزمي، ايمان باغباني
مجله فصلنامه پژوهش هاي فلسفي-كلامي، دوره 16، شماره 62، زمستان 1393، 58-31.

بررسي ماهيت گرانش از منظر فلسفه و فيزيك
محسن فيروزي، احمد عابدي آراني، حبيب الله رزمي
مجله فصلنامه آيين حكمت،شماره 30، زمستان 1395، 177-143. 
تعداد بازديد اين صفحه: 3671
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما