دانشكده علوم پايه
يكشنبه 27 اسفند 1396   22:58:31
 
صفحه اصلي ارتباط باما
لینک های مرتبط
دکتر حبیب الله رزمی
سه‌شنبه 15 ارديبهشت 1388

پايان نامه هاي راهنمايي شده

اثر کازيمير و ماشين خلاء
آقاي سيد محمد مدرسي، گروه فيزيک دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين، بهار 1382

اثر کازيمير در مختصات استوانه اي و کاربردهاي آن در نانوسامانه ها
 خانم نيره فدايي، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1386

گشتاور کازيمير و امکان استخراج انرژي از خلاء کوانتومي
خانم مهناز عبداللهي، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1386

اثر کازيمير در مختصات کروي با برخي کاربردها
 خانم مهديه ابطحي، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1386

مطالعه و بررسي فيزيکي پديده ارتباط از راه دور کوانتومي
خانم بتول يوسفي، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1387

بررسي ضرورت نقش کانال کلاسيکي در پديده ارتباط از راه دور کوانتومي
آقاي محسن برفه اي، گروه فيزيک دانشگاه قم، بهار 1389

اثر کازيمير براي يک کاواک استوانه اي رسانا
آقاي سيد محمد آيت الله زاده شيرازي، گروه فيزيک دانشگاه قم،زمستان 1390

تصحيحات تابشي روي سرعت نور در حد انرژِي هاي پايين
خانم منيره زمان، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1390


بررسي امکان ارتباط از راه دور کوانتومي انرژي
آقاي عباس محمد کاظمي، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1390

ريسمان هاي کيهاني و اثرات مشاهده پذير آنها
آقاي سيد يحيي رکني، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1390

آيا انرژي تاريک يک اثر کازيمير کيهاني است؟
خانم محدثه حيدري فرد، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1391


بررسي نقض اصل هم ارزي در دنياي کوانتومي
خانم خديجه شاکرين، گروه فيزيک دانشگاه قم، زمستان 1390


پايان نامه هاي مشاوره شده

مقايسه "زمان" در فلسفه و حکمت متعاليه و فيزيک نوين
آقاي مسعود ابوالحسني، گروه فلسفه دانشگاه قم، بهار 1388

تعداد بازديد اين صفحه: 4424
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما