دانشکده فني و مهندسي
پنجشنبه 26 تير 1399   16:54:52
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مفید
دکتر طاهر رجایی

 

نام و نام خانوادگي: طاهر رجايي
گروه آموزشي: مهندسي عمران
گرايش تخصصي:  
مرتبه علمي:
سمت:
آدرس پستي: قم، دانشگاه قم، دانشکده فني، گروه مهندسي عمران
پست الکترونيکي: trajaee@qom.ac.ir
منزل گاه الکترونيکي: www.drrajaee.ir
تلفن: (داخلي      ) 
نمابر: 

سوابق تحصيلي:

دکتري: فارغ التحصيل دکتري مهندسي عمران آب-محيط زيست، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در سال ۱۳۸۸
- نفر اول آزمون ورودي دکتري در بين ۳۰ نفر
- دفاع از پايان نامه و اتمام دوره با معدل 34/۱۹  و نفر اول دوره دکتري
- داراي بالاترين معدل دوره دکتري در دانشکده عمران
سوابق علمي:
-تدريس در دانشگاه آزاد واحد خوي
- تدريس در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي (تهران)
- تدريس در دانشگاه آزاد واحد شهريار
- تدريس در دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
-تدريس در دانشگاه قم، گروه عمران: (۱۳۹1-۱۳۸۵)

داراي ۷ مقاله ISI
سه  مقاله علمي پژوهشي
و 22 مقاله کنفرانسي
دروس تدريس شده:

کارشناسي: دروس هيدرولوژي، مهندسي محيط زيست، هيدروليک، مکانيک سيالات و بناهاي آبي
کارشناسي ارشد: دروس طراحي سازه هاي هيدروليکي و هيدرولوژي پيشرفته
- تدريس دروس مکانيک سيالات و مکانيک خاک در کلاسهاي آمادگي کنکور کارشناسي ارشد
سوابق پژوهشي
سوابق اجرايي:
سوابق کاري
- شرکت مهندسين مشاور آبران (تبريز)
- شرکت مهندسين مشاور آشناب (تبريز)
- شرکت مهندسين مشاور راهدان سما (تهران)
- شرکت مهندسين مشاور آبفن (تهران)
- شرکت مهندسين مشاور پژوهش عمران راهوار (تهران)
 
عضويت در مجامع
عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران: داراي پروانه پايه ۲ نظارت، مجري و پايه ۳ محاسبات ساختمان.
 
داور بين المللي مجلات ISI:
Journal of Hydrology, With the grade of ISI *
Environmental Engineering Science, With the grade of ISI *
CLEAN- Soil, Air, Water, With the grade of ISI *


زمينه هاي تحقيقي مورد علاقه:
افتخارات
نفر اول آزمون ورودي دکتري در بين ۳۰ نفر
- دفاع از پايان نامه و اتمام دوره با معدل 34/۱۹  و نفر اول دوره دکتري
- داراي بالاترين معدل دوره دکتري در دانشکده عمران
کتاب ها

نمونه هايي از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجي:
۱- مقاله چاپ شده در ژورنال Journal of Hydrologic Engineering, ASCE با درجه ISI :
Taher Rajaee, Vahid Nourani, Mohammad Zounemat-Kermani and Ozgur Kisi, 2011. River Suspended Sediment Load Prediction: Application of ANN and Wavelet Conjunction Model. Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, Volume 16, No. 8, Agust 1, 613-627.
2-  مقاله چاپ شده در ژورنال Science of the total environment با درجه ISI و Impact Factor=3.19
Rajaee, T., Mirbagheri, S.A., Zounemat-Kermani, M., Nourani, V., 2009. Daily suspended sediment concentration simulation using ANN and neuro-fuzzy models. Science of the Total Environment 407, 4916-4927.
3- مقاله چاپ شده در ژورنال Hydrological Sciences Journal  با درجه ISI و Impact Factor=1.45:
Seyed Ahmad Mirbagheri, Vahid Nourani, Taher Rajaee & Amir Alikhani, 2010. Neuro-fuzzy models employing wavelet analysis for suspended sediment concentration prediction in rivers. Hydrological Sciences Journal. Volume 55, Issue 7, October 2010, 1175-1189.
4- مقاله چاپ شده در ژورنال Science of the total environment  با درجه ISI وImpact Factor=3.19
Taher Rajaee, 2011. Wavelet and ANN combination model for prediction of daily suspended sediment load in rivers. Science of The Total Environment, Volume 409, Issue 15, 1 July 2011, 2917–۲۹۲۸
۵- مقاله چاپ شده در ژورنال Hydrological Processes  با درجه ISI و Impact Factor=2.07:
Mirbagheri, S.A., Tanji, K., Rajaee, T. Selenium transport and transformation modeling in soil columns and ground water contamination prediction. Journal of Hydrological Processes, Volume 22, Issue 14, Date: 1 July 2008, 2475-2483.
6- مقاله چاپ شده در ژورنال International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST) با درجه ISI و Impact Factor=3.16:
Rajaee, T., Mirbagheri, S.A., Nourani, V., Alikhani, A., 2010. Prediction of daily suspended sediment load using wavelet and neuro-fuzzy combined model. International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST), 7 (1), 93-110, Winter.
7- مقاله چاپ شده در مجله دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد با رتبه علمي-پژوهشي:
رجائي، ط.، مير باقري، س. ا.،  ۱۳۸۸، مدل بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي، مجله دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، جلد ۲۱، شماره ۱٫
 
نمونه هايي از مقالات چاپ شده در کنفرانسها:
۱- ميرباقري، س. ا.، رجائي، ط.، (۱۳۸۳). تخمين بار معلق رودخانه زهره با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي. اولين کنگره ملي مهندسي عمران، ارديبهشت ماه، دانشگاه صنعتي شريف.
۲- ذونعمت، م.، تشنه لب، رجائي، ط.، (۱۳۸۵). استفاده از شبکه عصبي مصنوعي جهت مدل نمودن سري زماني غيرخطي هيدرولوژيکي جهت پيش بيني جريانات رودخانه اي. هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، بهمن ماه، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
۳- ميرباقري، س. ا.، رجائي، ط.، (۱۳۸۵). بهبود پيش بيني و تخمين بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي. هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، ارديبهشت ماه، دانشگاه تربيت مدرس.
۴- آل طه، ا، رجائي، ط، حسن زاده، ي.، (۱۳۸۵). بررسي کارآيي هيدروليکي سرريزهاي پلکاني از نظر ابعاد و تعداد بهينه پله ها. هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، ارديبهشت ماه، دانشگاه تربيت مدرس.
۵- Taher Rajaee, Seyed Ahmad Mirbagheri, Mohammad Zounemat, Vahid Nourani, 2009. Suspended sediment prediction by ANN and neuro-fuzzy models. The first national conference on engineering and management of infrastructures. University of Tehran, November.
6- طاهر رجائي، (۱۳۸۸). پيش بيني غلظت رسوب ايستگاه ليقوان چاي با استفاده از شبکه عصبي و نروفازي. هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، بهمن ماه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز.
کنفرانس ها و کارگاه هاي علمي
برنامه تدريس ترم جاري
آرشيو فايل ها

دانشکده فني و مهندسي
1
تعداد بازديد اين صفحه: 38223
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال دكتر طاهر رجايي- هيأت علمي گروه مهندسي عمران
مجری سایت : شرکت سیگما